“Балкан Полимерс” взе участие в панаира Expo Plast за първи път като изложител. Колеги от Румъния и Сърбия представляваха Групата и нейните продукти.

В допълнение към многобройните нови и потенциални клиенти, бяха осъществени контакти с нови доставчици и с асоциацията за пластмаси Aspaplast.

Дял 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email