“Балкан Полимерс” непрекъснато работи върху развитието на логистиката, за да може да доставя стоките на клиентите възможно най-бързо и при най-благоприятни цени.

Бе взето стратегическо решение за започване експедиции на материалите по море и през юни официално открихме нови логистични центрове в България, в Бургас и във Варна.

Планирано бе разширение на нашата складова база в Румъния, Италия и Хърватия.

Дял 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email