Първите камиони с гранулат са доставени на клиенти в Северна Италия. Италия е вторият по големина потребител на полимери в Европа, след Германия.

Като начало се планират доставки от склада на компанията в Сърбия, а доставката с кораб директно до Италия се счита за дългосрочно решение.

Дял 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email