Балкан Полимерс = Закупуване + Логистика + Техническа поддръжка + Финансиране

Ние предлагаме на нашите клиенти:

С нас Вие ще откриете всичко на едно място

Групата “Балкан Полимерс” е нещо повече от доставчик на материали. Нашите взаимоотношения с клиентите се основават на взаимно уважение, доверие и дългогодишно сътрудничество. Благодарение на тази стратегия, днес ние осъществяваме бизнес с над 750 клиенти от над 20 европейски страни.

Ние предлагаме седемстотин вида различни материали, повечето от които вече са налични в дистрибуторските центрове в Югоизточна Европа, което ни позволява да доставяме бързо и ефикасно, спазвайки всички крайни срокове.

В допълнение към търговското съдействие нашият екип продажби също така предлага пълна техническа поддръжка - от необходимата документация до препоръки в начина на обработка на нашите материали.

Освен продажба на пластмасови суровини ние също така предлагаме на нашите клиенти съдействие при покупката на производствено оборудване при възможно най-добри условия.

В съответствие с фокуса на компанията върху екологията и устойчивото развитие, групата предлага на своите клиенти достъп до възобновяема енергия.

Група

За нас

Услуги

За доставчици

Контакти